Skontaktuj się z nami

Pomożemy, doradzimy.


Administratorem danych osobowych jestAgent Ubezpieczeniowy Beata Paradzińska, ul. Ochla-Kornela Makuszyńskiego 10, 66-006 Zielona Góra, NIP: 9291376587.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe podane w niniejszym formularzu w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty usług Agenta oraz świadczeniem usług przez Agenta, i wykonaniem umowy, a także w związku z wypełnieniem ciążących na nim obowiązków prawnych, w celu wynikającym z realizowanych przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, oraz w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody – dla celów marketingu produktów i usług Administratora. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw zostały zawarte w klauzuli informacyjnej poniżej.

Agent Ubezpieczeniowy Beata Paradzinska

ul. Wrocławska 65c

65-218 Zielona Góra

Godziny otwarcia: 8:00 - 17:00

Beata Paradzińska - 603 230 656 / bparadzinska@toyota-zg.pl

Tomasz Gendera - 572 959 507 / tgendera@toyota-zg.pl

Współpracujemy

z najlepszymi:

logo pzu
logo ergo hestia
logo alianz
logo warta